Zespół Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 15 w Siemianowicach Śląskich

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

 Od 1 września 2015r. Przedszkole nr 15 jest czynne w godzinach: 6:00 - 17:00.

 Organizacja pracy Przedszkola nr 15 w roku szkolnym 2015/2016:

 Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godz. 8:45 a odbieramy od godz. 14:40 do godz. 17:00.

 Dzieci zapisane na 2 posiłki odbieramy od godz. 12:30 do godz. 13:00.

 Godziny posiłków:

- śniadanie: 9:00

- obiad: 12:00

- podwieczorek: 14:15

 W pozostałych godzinach ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamknięte.

Wyprawka przedszkolaka:

 Wszystkie dzieci przynoszą do przedszkola:

- tekturowe pudełko z chusteczkami higienicznymi;

- wygodne i bezpieczne buty zmienne;

- woreczek z podpisaną zapasową odzieżą.

 Dzieci 2,5 - 3- letnie pozostające do podwieczorku przynoszą podpisaną małą poduszkę (jasiek) oraz podpisaną piżamkę.

 

 

 

REKRUTACJA

na rok szkolny 2015/2016

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

UWAGA!

Dzieci nieprzyjęte do Zespołu Przedszkolnego nr 1 zostały przyjęte do innych siemianowickich przedszkoli.

W razie pytań proszę o kontakt z dyrektorem zespołu.

Rekrutacja

Postępowanie uzupełniające

W związku z wolnymi miejscami w Zespole Przedszkolnym nr 1 zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające do Przedszkola nr 7.

Terminy postępowania uzupełniającego:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami – 11 – 24 maja
  • ►Postępowanie rekrutacyjne – 25 maja do 5 czerwca
  • ►Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 8 czerwca
  • ►Dalsze postępowanie rekrutacyjne – 9 – 19 czerwca
  • ►Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 22 czerwca.

 

Terminy składania dokumentów oraz postępowania rekrutacyjnego:

  • ► Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami: od 23 marca 2015 od godz. 8:00 do 3 kwietnia 2015 do godz. 16:00.

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

wzory oświadczeń

Wnioski składamy w formie papierowej. Wnioski przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w siedzibie Zespołu Przedszkolnego nr 1 - Przedszkolu nr 7 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 49.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

  • ► Postępowanie rekrutacyjne: analiza formalna: od 7 kwietnia 2015 do 20 kwietnia 2015.
  • ► Podanie do wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 kwietnia od godz. 12:00 (zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia do przedszkola, oznacza jedynie, że wniosek pod względem formalnym został poprawnie wypełniony).
  • ► Dalsze postępowanie rekrutacyjne: od 22 kwietnia 2015 do 30 kwietnia 2015.
  • Podanie do wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 5 maja 2015 godz. 8:00.

 

Kryteria i zasady przyjmowania dzieci do Zespołu Przedszkolnego nr 1 - Przedszkole nr 15


Podstawa prawna:

► Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 14, ust.3, art. 3a.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.).

► Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw., rozdz. 2a, art.20a, 20b, 20c, 20s, 20t, 20za, 20zb, 20zc, 20zd, 20ze, 20zf (Dz. U. z 2014 r., poz.7) D20140007.pdf

► Uchała Nr 19/2015 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 stycznia 2015 r. uchwala_nr_19_2015.pd

 

Kryteria przyjęcia dzieci do Zespołu Przedszkolnego nr 1

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śl. W pierwszej kolejności dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci czteroletnie zgodnie z art. 7 ustawyz dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 827)

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko wieku 2,5 lat.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Zespole Przedszkolnym nr 1 , komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c.ust 2 ustawy z dnia 06.13.2013 r. o  zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7)

♦ wielodzietność rodziny

♦ niepełnosprawność dziecka

♦ niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

♦ niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

♦ niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

♦ samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

♦ objęcie dziecka pieczą zastępczą

Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów  lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria zawarte w Uchwale nr 19/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich, z dnia 29 stycznia 2015 roku:

► zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub ich uczęszczanie do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym   –   6 pkt  zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym)

► przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej   –   6 pkt (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)

► kontynuacja przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego w Zespole Przedszkolnym nr 1  –   2 pkt (oświadczenie o kontynuacji wychowania przedswzkolnego)

► rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Siemianowicach Śląskich: -   oboje rodziców/ prawnych opiekunów   –   2 pkt  (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna) -   jeden z rodziców/prawnych opiekunów  –   1 pkt  (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna)

Wykaz załączników potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych

Każde oświadczenie powinno być podpisane przez OBOJGA rodziców/ prawnych opiekunów.

Regulamin przyjmowania dzieci do Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Siemianowicach Śląskich

,,Wszystkiego co naprawdę powinienem
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu –
o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć,
 marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

                 

photo

Sobota 10.10.2015

Ilość odwiedzin: 295754